فروشگاه ها

نمایشگاه خیابان جمهوری

آدرس : تهران، خیابان جمهوری، بین حافظ و سی تیر، شماره 499 Tashar Qeshm
021تلفن :  2-66763250 Tashar Qeshm
فکس : 02166765348 Tashar Qeshm
 پست الکترونیک : info [at] tasharqeshm.com Tashar Qeshm

نمایشگاه خیابان لارستان

آدرس : تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه جهانسوز، شماره 80 Tashar Qeshm
02188891553 -021تلفن : 88892755 Tashar Qeshm
فکس : 02188901984 Tashar Qeshm
 پست الکترونیک : info [at] tasharqeshm.com Tashar Qeshm


نمایشگاه میرزا کوچک خان

آدرس : تهران، خیابان جمهوری، خیابان میرزا کوچک خان، شماره 61 Tashar Qeshm
021تلفن :  66711486 Tashar Qeshm
فکس : 02166711578 Tashar Qeshm
 پست الکترونیک : info [at] tasharqeshm.com Tashar Qeshm

نمایشگاه خیابان بابی ساندز

آدرس : تهران، خیابان جمهوری، خیابان بابی ساندز، شماره 48 Tashar Qeshm
021تلفن : 66757939 Tashar Qeshm
فکس : 02166757939 Tashar Qeshm
 پست الکترونیک : info [at] tasharqeshm.com Tashar Qeshm