دفتر هماهنگی

آدرس : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان بابی ساندز، شماره 46، طبقه دوم KORG-IRAN
021تلفن :  4-66757011 KORG-IRAN
فکس : 02166752451 KORG-IRAN
 پست الکترونیک : info [at] tasharqeshm.com KORG-IRAN

از طریق فرم زیر نیز می توانید با ما در تماس باشید.