دفتر هماهنگی

آدرس : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان بابی ساندز، شماره 46، طبقه دوم Tashar Qeshm
021تلفن :  4-66757011 Tashar Qeshm
فکس : 02166752451 Tashar Qeshm
 پست الکترونیک : info [at] tasharqeshm.com Tashar Qeshm

از طریق فرم زیر نیز می توانید با ما در تماس باشید.