Upright Pianos

 

WhatsApp Image 2021 10 04 at 14.12.10

 

 

پیانو آکوستیک یک ساز باشکوه است که به شما امکان می دهد احساسات خود را بیان کنید. اگر شاد هستید ،

شادی را منعکس میکند و اگر غمگین هستید غم را نیز منعکس میکند .

این پیانو مطیعانه به احساسات درونی شما پاسخ می دهد و آنرا منعکس می کند

و همانطور که لذت و سختی های گاه و بی گاه نواختن پیانو را تجربه می کنید ،

می توانید در طول سالها همراه آن رشد کنید و  این ساز  واقعا ساز خود شما می شود.

پیانوهایی upright دارای صدای فوق العاده غنی و کیفیت قابل اطمینان هستند

که به وفادارترین افکار و عمیق ترین احساسات شما صادقانه پاسخ می دهند.

 

WhatsApp Image 2021 10 04 at 14.12.23


در ذهن ما ، پیانو یک ساز "تمام شده" نیست. ما بـــی وقفه تلاش می کنیم

پیانـــــو را برای کســانی که از نواختن آن لذت مــی برند ، بهبـود بخشیم.

همانطـــــور که ما ایده آل ها را برای پیـــانو دنبـــال می کنیــم - صـــدای

ایده آل ، طنین ایده آل ، حتـــی سبـــک های ایده آل ســـــاخت پیانـــو را از

طرق مختـــلف ، از جمله استـــفاده از روشهای تولیـــد نوآورانه و انتخـــاب

دقیق مواد جدید ادامـه می دهیم. مارک پیانــــو یاماهــــا درسراســـرجهــان

مشــهور و دوست داشتنـــی است و یاماهــا  تلاش مـــی کند این شــهرت را

حفظ کند.

 تقریباً 8000 قطعه در ساخت پیانو استفاده می شـــود که بسیاری از آنها از مواد

طبیعی ساخته شده است  که تفاوت های متمایز و ویژگی های فردی خود را دارند

به منظور به حداکثر رساندن ویژگی های هر ماده و ایجاد صـــدای ایده آل ،یاماها

تحقیقات گسترده ای را در مورد تک تک آن مواد انجام می دهد.هنری که در هر

پیانو مجزا وجـــود دارد ، یک تعادل فوق العــاده ظریف بین کاردست سنتـــی و

تکنیک هـــای پیشرفته تولید است که دقت ثابتی را تضمین میکند .

010 B Upright Pianos 1200 480 1200x480 55a5ee8329b13d51ef08bf0214134415
WhatsApp Image 2021 10 04 at 14.12.38


با تغییر زمان ، روندهاو شیوه زندگی ،چگونه می توان پیانورا با زندگی روزمره

ما ترکیب کرد یاماها همواره در تلاش بوده است تا پیانوهایی بسازد که در هر

زمان از شبانه روز آزادانه از آنها لذت ببرید ، با این حال جذابیت ویژه یک پیانو

آکوستیــــــک را که صـــــدای قلب را بیان مـــی کند حفظ کرده اســــت. ماپیانـو

TransAcoustic، را توســـعه داده ایم که امکان تنظیم حجم صــدا را درحالـــی

 که یک صـــدای آکوسـتیک مجلل را حفظ مــی کند، داراســت .

SILENT Piano  که امکان پخـــش بی صـــدا با هدفـــون را فراهـــم مـــی کند ،

و Disklavier ™ ،که لـــذت بردن از پیانــــو را حتـــی با طیـــف گستـــــرده ای

از سطـوح حرفه ای محتوای عملکرد اتوماتیک فراهم میکند .

 

 

 Upright Piano Lineup

 

WhatsApp Image 2021 10 04 at 15.43.26 ju WhatsApp Image 2021 10 04 at 15.43.10 u WhatsApp Image 2021 10 04 at 15.42.57yus

 

JU/JX seriesU series

 

 

YUS series

 

 

    WhatsApp Image 2021 10 04 at 15.43.39 m
   

M series

 

 

 

 

 

 

 


چاپ   ایمیل