صوتی حرفه ای (PA)

 

برنامه های کاربردی

 

نوازنده / صدای قابل حمل
پخش
صدای زنده
نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران
     
موسیقی / پس از تولید
صدای نصب شده تجاری
سالن
نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران

 

 

محصولات

 

نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران
سوئیچ های شبکه
رابط ها
میکسرها
     
نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران
بلندگوها
آمپلی فایرها
پردازشگرها
     
نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران
سیستم های DAW
 اجزاء کارائوکه
سیستم های PA
     
نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران
AFC
ضبط کننده ها / پخش کننده ها
هدفون ها
     
  نماینده یاماها در ایران نماینده یاماها در ایران
 
 تجهیزات جانبی
نرم افزار
     

چاپ   ایمیل